Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Javno poduzece „Park prirode Blidinje“ d.o.o. 
Broj: 27-IV/2017-2
Posušje, 27.04. 2017. godine

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda- „Akcioni plan strategije okoliša“-gradevinski radovi Upravna zgrada Masna Luka 

Odluka o pokretanju postupka - za gradevinske radove za upravnu zgradu u Masnoj Luci po Javnom pozivu "Akcioni plan strategije okoliša"

Tenderska dokumentacija